Cạn

682

Cạn.

Từ mà em đã từng ghét nhất trong từ điển Tiếng Việt.
Dấu nặng khô khốc, như mọi sức lực níu giữ của em đều tiêu tan.
Đó là khi mà anh nói với em, rằng tình mình đã cạn.

can

Nếu trước kia, anh đừng nói tình yêu của anh với em làm gì có giới hạn.
Thì khi tình cạn, em đã không cảm thấy đớn đau.
Vì một khi đã yêu nhau từ tận tâm can, thì làm sao cạn nổi.
Hóa ra là anh chưa từng vì em,
mà yêu hết
cuộc đời mình.

Xem Thêm