Câu chuyện nhỏ

    • Những người chở niềm vui trên phố
      Chuyên mục Kể Ngắn

      Năm ngoái, tôi vẫn nhớ như in về một buổi chiều tan làm sớm, lang thang xung quanh Nguyễn Chí Thanh để tìm mua một bó hoa bách nhật. – Cô ơi, bao nhiêu tiền một bó hoa bách nhật cô? – 30 ngàn con, mua cho cô đi, hôm nay cô ế ẩm quá. […]