Tản mạn

    • Ngược bao nhiêu bước, mình mới gặp được nhau?
      Chuyên mục Kể Ngắn

      Anh à, Đà Nẵng mấy hôm nay mưa riết, lòng trống vắng buồn tênh anh ạ. Đà Nẵng lạ lắm, cứ mưa là đường vắng tanh, chẳng giống Hà Nội chúng mình, càng mưa đường càng tắc, anh nhỉ. Còn em hôm nay ngoan, đã biết về nhà đúng giờ sau khi tan sở. Tiếng […]